KİTAP ÖNERİSİ: Bir Annenin Doğuşu

Bir kadın ne zaman anne olur?

Annelik ve annelik duygusu hakkında, pek çok kere bir kadını geri dönülemez bir şekilde değiştirdiğini, hatta hayatının anne olmadan önceki ve anne olduktan sonraki olmak üzere ikiye ayrıldığını duymuşuzdur. Peki nedir anneliği bir kadın için bu kadar özel kılan? Bir kadını bu kadar değiştiren? Başucu kütüphanemizde bu ay,  anne babalara kitap önerilerilistemizde Daniel N. Stern’nün BİR ANNENİN DOĞUŞU kitabı var. Stern bir psikiyatrist olarak neredeyse 30 yıl boyunca anne ve bebekleri gözlemleyerek bu sorulara yanıt veriyor.

Daniel N. Stern bu kitabında ne anlatıyor?

Daniel N. Stern (1934-2012) psikiyatri uzmanlığını Columbia University College of Physicians and Surgeons’dan almış ve Columbia University of Pyschoanalytic Training and Research’te psikanaliz eğitimini tamamlamıştır. Pediatri doktoru ve çocuk psikiyatristi olarak çalışan eşi Nadia Bruschweiler-Stern ve gazateci Alison Freeland ile bu kitapta, annelik zihninin hem her bir kadına özgü olup hem de evrensel olarak bütün anneler tarafından nasıl paylaşıldığı sorusuna yanıt aramışlar. Kadının anne olma sürecinde şüphesiz ki bir bebeğin fiziki doğuşu gereklidir, ancak yazarlara göre kadınların anne olma sürecindeki önemli değişimlerden bir tanesi yeni bir kimliğin de doğumudur. Çünkü bir anneyi, doğumdan sonra yeni davranış kalıpları geliştiren ve yeni sorumluluklar sahibi olan ancak özünde doğumdan önceki kadın olarak kaldığını düşünen görüş, incelenen deneyimler ile uyuşmamaktadır. Ve Daniel N. Stern kitabın iki kadın yazarı da dahil (Naida Bruschweiler-Stern & Alison Freeland) klinik olarak görüştüğü tüm anneler ile anneliğin bir kadın için aslında tamamen farklı bir zihin yapısı oluşturduğunu okuyucuyu sıkmadan anlatmaktadır. Kitap, değişsen bu zihin yapısı ve yeni oluşan kimlik üzerine çok zengin bir kaynak oluşturmaktadır.

BİR ANNENİN DOĞUŞU neden öneriler listesinde?

Annelik, hamilelik ve doğum üzerine yazılmış pek çok kaynak anne adaylarına kendi vücutlarındaki değişimler hakkında bilgiler sunar. Hafta hafta anne adayının vücudundaki değişimleri ve gelişmekte olan bebeği betimleyerek annenin bundan nasıl etkilendiğini anlatılar. Bir Annenin Doğuşu ise bu noktada anneliğin fiziksel değişimlerinden ziyade ruhsal ve zihinsel değişimleri üzerine odaklanmasıyla öne çıkar. Fiziki değişimler, gelişen hormonlar, alınması gereken tedbirler, testler ve sonuçları derken, bir annenin bu süreçte zihninden geçen diğer sessiz sorulara cevap verir. Çünkü bu süreçte anne adayının hissettiklerini konuşmasına, anneliğini ve kendisini tanımasına yer açması son derece önemlidir. Bu kitap, annelerin kendi bebeklerini, anneliklerini, eşlerini, sosyal statü ve kimliklerini düşündüklerinde oldukça tüketici duygular yaşadıklarının (şiddetli sevgi, koruma duygusu, besleme ihtiyacı vb. ) farkında olduklarına vurgu yapar. Ancak pek çok anne, nadiren bunları kendisiyle konuşur ya da başkalarına nasıl açıklayacağını bilir. Bir Annenin Doğuşu,anneliğin konuşulmamış kalan bu kısımlarını konuşma ve anne olmaya hazırlanma sürecinde yol gösterici olacaktır.

BİR ANNENİN DOĞUŞU ‘nda hangi sorulara cevap bulabilirsiniz?

Bir kadın ne zaman anne olur? Annelik için asıl değişim doğum mudur? Anne olma süreci pek çok farklı duyguyu barındırır. Annenin umutları, hayalleri, endişeleri, kaygıları vb. duygulara eşlik eden birçok sorunun cevabı aranır. “Bebeğim nasıl bir bebek olacak?” “Kime benzeyecek?” gibi merak dolu fantezileri ile başlayıp,  “Bebeğim sağlıklı doğacak mı?” “Ona iyi bakabilecek miyim?” gibi endişeler ile son bulabilir. “Ben nasıl bir anne olacağım?” “Eşim nasıl bir baba olacak?” “Yeni ailemiz nasıl olacak?” …

Daniel N. Stern bu kitapta, anneliğin bir kadının hayatındaki rol değişimlerini, yeni kimliğini ve sorumluluklarını anlamak için pek çok annenin anlattıklarını özenle örnekliyor. Annelerin neden bebeklerin nefeslerini her seferinde kontrol ettiklerine, neden tanımadıkları annelerle iletişime geçmeye çalıştıklarına, kendi anneleriyle olan görünmeyen sorunların neden tekrar gün yüzüne çıktığına dair açıklama sunuyor. Annelerin doğum öncesindeki hayalleri, doğum deneyimlerinin etkileri ve doğum sonrasındaki endişelerine (“Bebeğimi sevebilcek miyim? “Ona iyi bakabilecek miyim?”, “Ne zaman çalışmaya dönebilirim?”, “Onu bırakabilecek miyim?”) yer veriyor. Bu kitap bir annenin içinde yaşanan soru fırtınasını anlamasına ve bunu dillendirmelerine yardımcı olmaktadır.

Annenin, bebeğiyle ilişkisinin bir yanda, kendisiyle olan ilişkisi de dahil diğer bütün kişilerle olan ilişkisinin nasıl diğer bir yanda konumlandığına bakış açısı sunan Daniel N. Stern, annelik kimliğinin oluşma sürecini açığa kavuşturuyor ve ekliyor:

“Çocukları olan kadınların hayatlarında geriye baktıklarında en çok neden gurur duydukları sorulduğunda, geniş bir çoğunluk, tam ve sıra dışı kariyerleri olanlar bile, ‘çocuklarım, çocuklarımın annesi olmak’ diye cevap vermektedir. Annelik zihin yapınızın doğuşu kaçınılmaz olarak bir gün bu soruya aynı şekilde cevap vermenize neden olacaktır.”(Alıntı)

Künye:

BİR ANNENİN DOĞUŞU: Annelik deneyimi sizi sonsuza dek nasıl değiştirir

(The birth of a mother: How the experience of motherthood changes you forever )

Daniel N. Stern & Naida Bruschweiler-Stern & Alison Freeland

Çeviren: Meltem Aydoğdu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013

165 sayfa