5N 1K da SÜPERVİZYON

NEDİR?

Süpervizyon deneyimli bir uzmanın daha az deneyimli bir meslektaşının vakalarını ele alırken karşılaştığı zorlukların neler olduğunu anlamasına ve kendisini geliştirmesine yardım ettiği bir süreçtir. Ruh sağlığı alanında danışmanlık veren kişiler özellikle mesleklerinin başında daha donanımlı meslektaşlarından süpervizyon desteği alarak bilgi ve donanımlarını genişletirler. Psikologlar üniversitelerin 4 yıllık Psikoloji bölümlerinden mezun olarak uzmanlaşmak istedikleri alana özel yüksek lisans programlarını tamamlarlar. Her psikoloğun eğitimini aldığı ve izlediği bir ekol vardır. Donanım ve bilgilerini geliştirmek adına genellikle bu ekole sahip deneyimli bir uzmandan yardım alırlar.

NE ZAMAN İHTİYAÇ VARDIR?

Psikolog veya psikoterapist olarak ilerlemek lisans, yüksek lisans ve terapi eğitimlerinin ardından bir süre süpervizyon ve bireysel terapi çalışmaları gerektiren uzunca bir yoldur.  Mesleğin başında bir psikoloğun lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında süpervizyon desteği alması üniversitede zorunlu bir kredidir. Daha sonra psikolog aldığı eğitimleri çalışmalarına katabilmek için eğitmenlerden belirli sayılarda süpervizyon alır. Pek çok eğitim içerisinde sertifika sürecine kadar tamamlanması gereken, uzmanlar tarafından belirlenmiş bir sayıda süpervizyon desteğini barındırır. Bu süpervizyon süreçleri, danışmanlığın kalitesinin ve yetkinliğinin değerlendirilmesini içerir. Eğitim alan psikologların objektif kalabilmeleri, verdikleri hizmetin kaliteli olması ve bilgilerini sahada yetkin bir şekilde kullanmaları için yapılan denetlemedir.

NEREDE YAPILIR?

Psikolojik danışmanlık merkezlerinde, üniversitelerde psikologların meslektaşları ile rahatça çalışabilecekleri görüşme odaları bulunur. Görüşmeler bu odalarda yüz yüze veya online olarak yapılır.

NASIL ÇALIŞIR?

Alanında daha deneyimli bir uzmanın daha az deneyimli bir meslektaşa danışmanlık sürecinde yol göstermesi, deneyimlerini paylaşması ve bilgilerini aktarması ile ilerleyen bir öğrenme sürecidir. Süpervizyon almak isteyen psikoloğun ihtiyaçlarına göre şekillenen bir destek programıdır.

NEDEN UZMAN DESTEĞİ?

Süperviyon desteğinin daha az deneyimli bir psikolog açısından pek çok faydası vardır. Alanında deneyimli birinin rehberliğinde kendi bilgi ve becerilerini gözden geçirebilir, gerekli görülen durumlarda bunu revize edebilir. Bu süreçte hem kendisine hem de çalışmalarına dair farkındalık kazanır ve bilgilerini daha iyi özümser. Deneyimli bir meslektaşın yardımıyla psikolojinin etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması kolaylaşır. Danışmanlık süreci boyunca deneyim kazanan psikolog kendini daha güvende hisseder.

KİMLERİ KAPSAR?

Üniversitelerin Psikoloji bölümünden ve Psikoloji yüksek lisansı bölümlerinden mezun olmuş meslektaşlara yöneliktir.