5N 1K da YETİŞKİN TERAPİSİ

NEDİR?

Hayat akışında ortaya çıkabilecek problemleri her zaman öngörmemiz ve bunlara karşı önlemler almamız mümkün olmayabilir. Birer yetişkin olarak zaman zaman bu akışta karşılaşılan problemlerle baş etmekte zorluklar da yaşanabilir. Terapi süreci kişinin kendisine özgün çözüm yollarının geliştirilmesini amaçlayan, kişinin kendini yeniden keşfetmesini, karşılaşabileceği diğer güçlüklerle baş edebilme becerilerini geliştirmesini sağlayan bir psikolojik destek sürecidir. Alanında uzman psikologlar ise kişinin problemlerini çözümleyebilmesi için, bakış açısı ve profesyonel becerileri ile kişinin kendisini daha iyi tanıması ve güçlenmesini sağlayan yol arkadaşı, destekçisi rolündedirler.

Kişilerin yaşam kalitesini bozan, kolaylıkla yapılan işlerin yapılmasını zorlaştıran, psikolojik ya da sosyal yönden onları olumsuz yönde etkileyen, aile, iş ya da özel hayattaki ilişkileri etkileyen, ani ya da süregiden sorunlar müdahale edilmediğinde daha karmaşık bir hal almaktadır.  Yetişkin danışmanlığı bu noktada kişilere, bu sorunları ortadan kaldırma ve karmaşık hale gelmeden çözebilme adına yardımcı olan bir hizmettir. Bu destek ile kişiler, kendilerinin sağlıklı ve olumlu yanlarını keşfederek ve iç görü kazanarak, hayata daha farkında, umutlu, pozitif bakabilmektedirler.


NE ZAMAN İHTİYAÇ VARDIR?

Bir sorun için uzun süre çözüme yönelik bir adım atılmadığında, sorun sadece çözülmemiş olmakla kalmaz diğer sorunların da tetikleyicisi olabilir. Sorunlar kronikleşmeden bir uzmana danışmak kişileri uzun süre yıpranmaktan kurtarabilir. Ayrıca erken tanılar, problemlerin büyümesini ve oluşabilecek diğer psikolojik sorunları da önleyebilir.

Aşağıda sıralanan bazı problemler yetişkin kişilerin baş etmekte zorlandıkları alanlar olabilir. Bu tür bir durumda bir uzmandan destek almanız tavsiye edilir.

 

 • Travmatik yaşantılar; Kaza, taciz-tecavüz, Saldırı, Doğal afetler vb.
 • Depresyon
 • Kayıp ve yas süreci
 • Kaygı – Anksiyet
 • Stresle başa çıkma
 • Somatik problemler: Migren, baş, boyun, sırt ve mide ağrıları vb.
 • Fobilerle ve Korkular
 • Kişiler arası ilişki sorunları; Uyum sorunları
 • Kararlar verme /Kararsızlık
 • Duygu durumunda ani değişiklikler
 • Dürtü kontrolü ile ilgili sorunlar
 • Öfke kontrolü sağlama

NEREDE YAPILIR?

Yetişkin terapisi, alanında uzman psikologlar ile yapılan ön görüşmede, sorunun ve kişinin koşullarının değerlendirilmesinden sonra başlar. Ardından kişiye uygun olan çözüm yolları ile Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı terapi, EMDR terapisi vb. gibi çeşitli yöntemler arasından seçilerek uygulanır.

Psikolojik danışmanlık merkezlerinde psikologların yetişkinler ile rahatça çalışabilecekleri görüşme odaları bulunur. Görüşmeler bu odalarda yapılır.


NASIL ÇALIŞIR?

Yetişkin terapisi, danışan kişiler ile alanında uzman psikologlar arasında yapılan bireysel görüşmelerden oluşan bir süreçtir. Bu görüşmelerde öncelikle kişilerin hayatındaki problemlerin belirlenmesi, tanımlanması ve kişiye uygun çözüm yollarının çıkarılması ile başlar. Kişiyi rahatsız eden durumlar, ortaya çıktığı zamanlar, problemden dolayı kısıtlandığı alanlar vb. konular belirlenir. Kişiler, alanında uzman psikologlar ile sorunlar üstüne konuşup, öncelikle terapinin çerçevesini oluştururlar.

Zaman zaman terapi sürecinde kişilerin diğer uzmanlardan destek alınması gerekli olabilir. Bu tür durumlarda psikolog terapi sürecine ek olarak kişilerin psikiyatrik destek almasını da önerebilir. Psikolog ve psikiyatrist kişi için en tedavi yöntemini beraber çalışarak yürütebilirler. Önemli olan geçici çözümler değildir. Terapinin amacı kişinin algılayışının değişmesi, özgüveninin yükselmesi ve bundan karşılaşabileceği sorunlarla rahatlıkla baş edebilecek repertuara sahip olmasıdır. Sürecin ne kadar devam edeceği, kişinin beklentileri ve ihtiyaçları netleştikten sonra terapist ile danışanın ortak kararı ile belirlenir.

NEDEN YETİŞKİN TERAPİSİ?

Kişilerin yaşadığı her sorun ya da durum kendisine has özellikler taşımaktadır. Bu sebeple her bireyin kendine özgü ve kendi özel ihtiyaçlarına uygun olarak destek alması gerekmektedir. Yetişkin danışmanlığı, kişilere uygun olan ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olan terapi yönteminin bulunmasına yardımcı olur.

Yetişkin terapi sürecinde kişilerin problemleri ele alınabileceği gibi, kendilerini geliştirmek ya da değiştirmek istedikleri konular ya da ilişkilerine dair pek çok konu da ele alınarak konuşulabilir. Bu şekilde rutin akışı bozan problemlerin ortadan kaldırılmasına ek olarak, kendi kör noktalarımızı, karanlıkta kalmış taraflarımızı ve bazı kişilik özelliklerimizi de keşfederek, olumlu ve olumsuz diye nitelendirdiğimiz taraflarımızla birleştirmemizi ve hayatımızı bir dengeye oturtmamızı sağlayan profesyonel bir bakış açısı sağlamış olur.


KİMLERİ KAPSAR?

21 yaş üstü tüm kişiler sorunları için yetişkin terapisinden faydalanabilirler.