Yöntemler

DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİ

“Oyun terapisi” çocukların oyun ve oyuncaklar aracılığı ile kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel terapi türüne denir. Çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Deneyimsel Oyun Terapisine göre çocuklar “sağlıklı olana yönelme” kapasitesine sahiptirler. Aynı zamanda, iyileşmeye ve iyi olana yönelme kapasitelerini doğuştan getirirler. Deneyimsel oyun terapisi ile çocuğun oynayarak kendisine acı getiren sorunları ortaya koyup çözüme ulaşmasına çalışılır. Böylece oyun terapisi sürecinin sonunda çocuklar sadece yaşadıkları zor duygularla başa çıkmakla kalmaz, başkalarıyla iletişim kurmayı, duygularını ifade etmeyi, davranışlarını düzeltmeyi, kendileri için sorumluluk almayı, problemlere karşı yaratıcı ve becerikli olmayı, yeni sosyal beceriler geliştirmeyi ve başkalarıyla ilişki kurmanın çeşitli yollarını öğrenirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

EMDR TERAPİSİ

EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) sıklıkla psikolojik travma ve psikolojik travmaya bağlı semptomların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi tekniğidir. Danışan odaklı bir yaklaşımdır ve uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıkan semptomların tekrar hatırlanmasına dayanan, sekiz aşamalı bir süreci içerir. EMDR sürecinde bireylerin geçmiş yaşantılarına ait anıların çözülmesine, mevcut stres faktörlerini tetikleyen uyaranların duyarsızlaştırılmasına ve gelecekte daha iyi işlev gösteren tutum ve becerilerin oluşturulmasına odaklanılır. Bu yöntem çocuklar ve ergenlere de uygulanabilir. Standart protokolün bazı basamakları çocuk veya ergenin ihtiyaçlarına göre uzatılabilir ya da kısaltılabilir. Diğer terapi çeşitleri gibi EMDR yönteminde de ailenin işbirliğine ve tedaviye destek vermelerine fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

SANAT TERAPİSİ

Sanat terapisi, sanatsal aktivitelerin ve yaratıcı süreçlerin psikolojik ve duygusal iyileşme, kendini ifade etme, stresle başa çıkma ve kişisel gelişim gibi çeşitli amaçlarla kullanıldığı bir terapi türüdür. Sanat terapisi, kişilerin sanat etkinlikleri vasıtasıyla iç dünyalarını keşfetmelerine ve duygusal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefler. Bu terapi, resim yapma, çizim ve heykel yapma, müzik ve dans yoluyla, drama, yazma ve diğer yaratıcı süreçler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Kişiler, sanat yoluyla kendilerini ifade ederken, bilinçdışı düşünceleri, duyguları ve deneyimleri açığa çıkarabilirler. Bu da terapi sürecinde kendini daha iyi anlamayı, duygusal yüklerden arınmayı ve zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırır. Sanat terapisi, çocuklar, ergenler ve yetişkinler gibi farklı yaş gruplarındaki kişilere yönelik uygulanabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Problem çözme odaklı terapi olarak da bilinen Çözüm Odaklı Terapi (ÇOT), psikoloji ve terapi alanında kullanılan bir yaklaşımdır. Bu terapi yaklaşımı, bireylerin veya çiftlerin sorunlarını çözmeye odaklanır ve gelecekte daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Geleneksel terapi yöntemlerinden farklı olarak Çözüm Odaklı Terapi, kişinin problemleri hakkında uzun analizler yapmak yerine, başarılarına ve çözüm yollarına odaklanmayı tercih eder. Terapi sürecinde, kişiye geçmişteki problemler yerine gelecekte nasıl istenilen değişikliklerin gerçekleştirileceği üzerinde düşünme fırsatı verilir. Bireylerin kendi içinde çözümleri olduğuna inanır ve terapist, kişilerin içgüdüsel olarak zaten sahip olduğu kaynakları ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Bu terapi yöntemi, bireyin güçlü yönlerini, becerilerini ve kaynaklarını keşfetmesine ve bu özellikleri kullanarak sorunlarına çözümler bulmasına yardımcı olur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.