ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİYE dair merak edilenler

 

-Çözüm Odaklı Terapi nedir?

Çözüm odaklı terapi, Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından 1980’lerde geliştirilmiştir. Milwaukee Aile Terapisi Merkezi’nde çalışan bu iki terapist, terapi alanında önemli katkılarda bulunmuş ve çözüm odaklı terapinin yaygınlaşmasında etkili olmuşlardır. ÇOT yaklaşımının temel fikri, kişinin geçmişteki problemleriyle takılıp kalmak yerine, gelecekte daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olacak çözümleri keşfetmektir. Bireylerin kendi içsel kaynaklarını fark etmelerini ve bu kaynakları kullanarak daha iyi bir gelecek yaratmalarını sağlamayı hedefler. ÇOT, olumlu değişiklikler yapma ve hedeflere ulaşma üzerine odaklanırken, geçmişteki problemleri veya nedenleri anlamaya yoğunlaşan diğer terapi yaklaşımlarından farklılık gösterir. ÇOT, hedef odaklı, somut ve pratik çözümler aramaya odaklanır.

 

-Çözüm Odaklı Terapinin diğer ekollerden farkı nedir?

Çözüm odaklı terapi, diğer terapi ekollerinden farklı ve özgün bir yaklaşıma sahiptir. İlk olarak ÇOT’nin odak noktası sorunların analiz edilmesi ve geçmişteki travmaların keşfedilmesi değil, çözümler ve hedeflerdir. Terapistle kişiler gelecekte istenen değişiklikleri oluşturmak ve hedeflere ulaşmak için çalışırlar. ikinci olarak diğer terapi ekollerinde geçmişteki travmalar ve problemler üzerinde yoğunlaşılırken, ÇOT geçmişe aşırı vurgu yapmaz. Bunun yerine, kişinin şu anda sahip olduğu kaynakları ve güçlü yönleri kullanarak gelecekteki çözümler aranır. Kişiler problemlerini anlatmak yerine, hedeflerine nasıl ulaşabileceğini düşünmeye teşvik edilirler. Genellikle ÇOT daha kısa süreli bir terapi sürecini kapsar. Son olarak ÇOT’de diğer ekollere göre daha az yönerge kullanılır ve kişilerin katılımı daha ön plandadır. Terapist, danışanla işbirliği içinde çalışır ve onun kendi çözümlerini keşfetmesine rehberlik eder.

 

-Çözüm Odaklı Terapi ne kadar sürer?

Çözüm odaklı terapinin süresi, terapinin amacı, terapi alan kişinin hedefleri ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle ÇOT, diğer terapi yöntemlerine kıyasla daha kısa süreli bir terapi yaklaşımı olarak bilinir. Bunun nedeni, çözüm odaklı terapinin sorunları hızlı bir şekilde tanımlamak, çözümleri keşfetmek ve müşterileri olumlu değişimlere yönlendirmeye odaklanmasıdır. Birçok durumda, ÇOT 5 ila 20 seanstan oluşan kısa dönemli bir terapi süreci olarak uygulanabilir. Elbette, her bireyin  ihtiyaçları farklıdır ve bazı durumlarda terapi süreci daha kısa ya da daha uzun olabilir.

 

-Çözüm Odaklı Terapiye ara verdikten sonra devam edilebilir mi?

Evet, çözüm odaklı terapiye ara verilebilir. Terapi süreci, her danışanın ihtiyaçlarına göre değişebilir ve her zaman kesintisiz devam etmek zorunda değildir. Terapiye verilen aralar, danışanın ilerlemesi, ihtiyaçları veya terapi sürecinin doğası gibi birçok faktöre bağlı olarak değerlendirilir. Bazı durumlarda, danışanlar terapi sürecinde önemli bir ilerleme kaydettiklerinde veya belirli hedeflere ulaştıklarında terapiye verilen aralar yararlı olabilir. Danışanlar, öğrendikleri çözüm odaklı stratejileri günlük yaşamlarına uygulamak için zaman ve fırsat isteyebilirler. Aynı zamanda, terapinin belirli bir dönemde yoğun bir şekilde devam etmesi, danışanların duygusal ve zihinsel olarak yorgun düşmesine neden olabilir. Bu durumda, terapiye kısa bir mola vermek, danışanların dinlenmesine ve toparlanmasına yardımcı olabilir.

Terapiye ara verme kararı, danışanla birlikte terapist tarafından değerlendirilmelidir. Danışanların terapi sürecini nasıl deneyimlediği ve ara verme ihtiyacı olup olmadığı hakkında açık iletişim kurmak önemlidir. Terapist, danışanın ihtiyaçlarına göre terapinin ne zaman ve nasıl devam edeceği konusunda esneklik sağlamalıdır. Ara verme sürecinden sonra, terapi genellikle kaldığı yerden devam eder. Danışanın yeni hedefleri veya sorunları olabilir ve terapi, bu yeni gelişmelere yönelik olarak yeniden şekillenebilir.

 

-Çözüm Odaklı Terapi kimlere uygulanabilir?

Çözüm odaklı terapi, geniş bir yaş aralığına uygulanabilir ve çocuklardan yetişkinlere kadar çeşitli yaş gruplarında etkili olabilir. Temelde her yaşta insanın sorunlarına çözüm aramak ve olumlu değişiklikler yapmak için kullanılabilir.

Çocuklar için çözüm odaklı terapi, davranış sorunları, okul başarısı, arkadaşlık ilişkileri, öfke yönetimi, aile içi uyum gibi konularda destek sağlamak için kullanılabilir. Çocuklarla terapi genellikle oyun terapisi ve yaratıcı tekniklerle yapılır.

Ergenlik dönemindeki gençlerde, çözüm odaklı terapi, akademik performans, özgüven, kendini ifade etme, gelecek planları gibi konularda yardımcı olabilir.

Yetişkinlerde ise yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik olarak kullanılabilir. Depresyon, kaygı, ilişki problemleri, iş stresi, kişisel gelişim gibi konularda yetişkinlere destek olabilir. Aile terapisi, çözüm odaklı yaklaşımıyla aile içi ilişkilerde yaşanan sorunlara, çatışmalara ve çözümlere odaklanarak tüm aile bireylerine yardımcı olabilir.

 

-Çözüm Odaklı Terapi hangi problemlere yardımcı olur?

Çözüm odaklı terapi, çeşitli problemlere yardımcı olabilir ve geniş bir yelpazede konuda destek sağlayabilir.

Depresyon, kaygı bozuklukları, özgüven eksikliği, ilişki sorunları, kariyer kararları gibi birçok farklı alandaki bireysel konularda çözüm arayanlar için uygundur. Çiftler arasındaki iletişim sorunları, ilişki sorunları, aile içi çatışmalar, ilişki dinamikleri, güven eksikliği gibi çift ilişkileriyle ilgili sorunları olan çiftler için çözüm odaklı terapi faydalı olabilir. Aile içi iletişim zorlukları, çocuk ve ebeveynler arasındaki sorunlar, ailedeki rol dağılımı gibi konularda çözüm odaklı terapi aile üyelerine yardımcı olabilir. Çocuk ve ergenlerde ise davranışsal sorunlar (örneğin, okulda başarısızlık, uyum sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disiplin problemleri), stres ve baş etme zorlukları, sosyal beceri geliştirme çözüm odaklı terapi ile ele alınabilir. Özellikle akademik başarı, sosyal ilişkiler, ergenlik döneminin getirdiği zorluklar gibi konularda destek sağlayabilir.

Çözüm odaklı terapi, bu gibi problemlerin çözümüne odaklanarak, bireylerin ve grupların kendi içlerindeki kaynakları keşfetmelerine, güçlü yönleri üzerine odaklanmalarına ve olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olur. Ancak belirtilen durumlar dışında da çözüm odaklı terapinin yardımcı olabileceği daha birçok sorun ve konu vardır.

Uzman Klinik Psikolog Börte Özdemir Ünal