İYİ NİYET İÇEREN OLUMSUZ EBEVEYN TUTUMLARI

Çocuk yetiştirme sürecinde ebeveynlerin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Ebeveynler, çocukların kendini ifade edebilen, ne istediğini anlayabilen, mutlu ve kendi potansiyelini bulabilmiş bireyler olmaları yönünde yol gösterici ve destekleyici konumdadırlar. Böylesi bir pozisyon da tabi ki pek çok ebeveynlerde kaygı uyandırıcı olmaktadır. Büyümekte olan bir bireyi hem sağlam yetiştirmek hem de sağlıklı büyütebilmek adına ellerinden geleni yaparlar.

Çocuk yetiştirme süreci kurallı ve adımlı bir yol olmaktan ziyade çocukla ebeveynin bir dansı gibidir. Adımlar birbirine uyumlu gittiğinde gelişim de dans gibi keyifli bir hale gelir. Çocuğun büyürken fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarının anne ve baba tarafından bir harmoni içinde karşılanması bu dansı güzelleştiren temel öğelerdendir.

Bazı durumlar bu ikili arasındaki dansı bozabilir ve çocuğun gelişimine olumsuz yönde etki edebilir. Ebeveynin iyi niyetli olarak attığı bazı adımlar çocuğun gelişiminde onu korumak yerine gelişimini engelleyici bir hale gelebilir.

Bu iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları cocukicinicerik.com da sizler için yazdım.