KİTAP ÖNERİSİ: Zorlanan ve Zorlayan Çocuklar

Peki ya zorlanan anneler?

Krizler çocuk yetiştirme sürecinin her zaman bir parçası… Krizleri yönetebilmek ise ebeveyn olma sürecinin bir parçası. Peki ama bu krizler ne zaman ve nasıl ortaya çıkıyor? Kriz anında zorlanan ve zorlayan çocuklara ne oluyor? Bu çocukların ebeveynleri olarak bizler nasıl ve nerede zorlanıyoruz? Başucu kütüphanemizde bu ay, anne babalara kitap önerileri listemizde Klinik Psk. İnci Vural’ın ZORLAYAN VE ZORLANAN ÇOCUKLAR kitabı var. Bu kitap ebeveyn çocuk iletişimin nasıl temellendiğini incelikle anlatıyor. Ebeveyn çocuk arasında kurulan (sözsüz ve /veya sözel olarak) bir iletişimin çocuğun karakterine, düşünüş tarzına nasıl yansıdığını ve ebeveynlerin bu konuda neler yapabileceklerini anlatıyor.

Klinik Psk. İnci Vural bu kitabında ne anlatıyor?

İstanbul Üniversitesi’nde pedagoji bölümünü bitiren İnci Vural, Boğaziçi Üniversitesi’nde klinik yüksek lisansını tamamlamıştır. Bir süre Ohio State Univercity’de duygusal ve gelişimsel problemi olan çocuklarla çalışan İnci Vural, pek çok çocuk ve ailesiyle ebeveynlik tutumlarını geliştirecek çalışmalar yürütmektedir. Günümüz temposunda çocuk yetiştirme üzerine kafası karışan ebeveynlerin ihtiyacına yönelik olarak yazdığı bu kitapta Vural, zorlayan ve zorlanan çocukların iç dünyalarında neler olduğunu gözler önüne seriyor. Çocukların duygusal dünyasını, bu dünyanın ebeveynlerle birlikte nasıl geliştirildiğini vurgulamak da ısrarcı oluyor. Çünkü sağlıklı çocuklar yetiştirmek için önce sağlıklı ruhsal dünyalara sahip olunması gerekiyor. Sağlıklı ruhsal dünyalar, kendini doğru ifade etmeyi, karşısındakini doğru anlamayı, duyguları düzenleyebilmeyi ve problemleri çözebilmeyi içeriyor.

Ve aslında bu kitap bir çocuğun duygularını düzenleme kapasitesinin geliştirilebilir olduğunu da ekliyor. Doğumdan itibaren ebeveynleri, özellikle annesi ile temasta olan bir bebeğin dünyayı nasıl algıladığını ve annenin bu algılayış üzerindeki muazzam etki gücünü okuyucuya anlatıyor. Kendini tanımayan çocuğun sosyal dünyasındaki iletişim sorunlarının kendi potansiyelini negatif etkilememesi için ebeveynlerin yapabilecekleri katkıların azımsamaması gereklidir. Kendi duygularını tanıyan bir çocuğun ise yaratıcılık, problem çözme becerisi, sosyallik ve özgüven gelişimi konusundaki ilerleyişinin azımsamaması gerekir. Bu nedenle çocuğa sağlıklı bir iç dünya oluşunda destek olan ebeveynin sosyal beyin ve empatinin gelişimindeki katkısı konusunda okuyucuyu aydınlatıyor.

ZORLAYAN VE ZORLANAN ÇOCUKLAR neden öneriler listesinde?

Bir bebek dünyaya geldiğinde kendisinin annesinden ayrı bir varlık, bir birey olduğunu anlaması için bir takım ruhsal süreçlerden geçmesi gerekir. Kendi düşüncelerinin varlığını görmek, kendi tepkilerini etkisi fark edebilmek ve bu tepkilerin karşısındaki kişideki etki ettiğini anlamak bu süreçlerden bazılarıdır. Bu gelişimin üzerinde ebeveynlerin özellikle annenin etkisi büyüktür. Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar, bu noktada bebeğin düşünme süreçlerindeki gelişime, duygusal dünyasındaki büyümeye ve bunların bebeğin karakterine etkisinden bahsediyor. Annenin bebeğinin yerine bazı olayları düşünüp nasıl süzgeçten geçirebileceğini ve bebeğinin düşünme sürecine etki edebileceğini adım adım anlatıyor. Bu desteğin çocuğun sosyal beynini nasıl geliştirdiğini ve böylelikle empatik, anlayışlı ve kendisini tanıyan bir bireye nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Zor duygular karşısında zorlayan ve zorlanan çocukların bu duygularla baş etmesi için duygularını düzenleyebilme becerilerinin yeterli derecede gelişmiş olması gerekir. Bu da sözel olmayan ipuçlarını algılamayı, karşısındaki kişiyi anlayabilmeyi ve yaratıcı problem çözüm yolları bulabilmeyi içerir. Ancak bir bebeğe/çocuğa bütün bunları öğretebilmek ebeveynler açısından da kolay değildir. Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar ebeveynlere bu yolda yapılabilecekleri gösterirken, ebeveynlerin kendi iç dünyalarının sağlığı ile de yakından ilgilenmesi nedeniyle öneriler listesindeki yerini korumaktadır. Çünkü ebeveynin sağlıklı iç dünyaya sahip olması çocuğun ruhen ve zihnen sağlıklı yetiştirilmesi demektir.

EBEVEYNLERLE SOHBET’ te hangi sorulara cevap bulabilirsiniz?

“Sağlıklı bir zihin nasıl yetiştirilir?” “Bebekler bir birey olduklarını anlayabilirler mi?” “Ebeveynlerin bebeğin zihin yapısı üzerindeki gücü nedir?” “Peki ya duyguları üzerindeki rolleri nedir?” “Sağlıklı bir çocuğun iç dünyası nasıl olmalıdır?” “Duyguları ile baş etmekte zorlanan bir çocuk neler yaşıyordur?” “Duygularını düzenleyebilme becerisi kazandırılabilir bir beceri midir?” “Anneler kendi ruhsallıklarını çocuklarının ruhsallığında nasıl ayırabilirler?”

Klinik Psk. İnci Vural bu kitapta çocuğun sağlıklı beyin gelişimi için ebeveynleri ile sağlıklı ve besleyici ilişkiler içinde olması gerektiğini vurguluyor. Bu besleyici destek Vural için, annenin (veya babanın) bebeğin varlığını anlayabilmesi, kendi zihninde yer açabilmesi, bebeğine dikkat verebilmesi ve onu yansıtabilmesini içermektedir. Çünkü ancak böylesine kapsayıcı bir ortamda bebek kendi varlığını tam olarak oluşturabilir ve duygularını tanıyarak düzenleyebilir diyor ve ekliyor:

 

“Kendi duygusal yaşantılarımızı anlarsak çocuğumuzla daha empatik bir ilişki kurabilir ve onlara da kendilerini anlama ve sağlıklı gelişme şansını tanımış oluruz. Çünkü çocuğumuz için hissettiğimiz korku, endişe, tatmin vb. duyguların ne kadarının kendi göndermelerimiz, ne kadarının çocuğun o andaki deneyimi olduğunu daha iyi tartabiliriz. ……… Annenin sıkça değişen ruh haline göre değil de, bebeğin ihtiyaçlarına göre şekil alan bir ilişkide, bebek annenin ruhsallığını ödünç alır. Anne, bebek için düşünülmeyeni düşünülür hale getirir. Rastgele ve kaotik tepkiler yerine tutarlı ve tahmin edilebilir tepkiler alan bebek, dış dünya ile ilgili gerçekliği ve kendilik duygusunu sağlam bir şekilde oluşturabilir.” (Alıntı)

Künye:

Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar

İnci Vural

Remzi Kitapevi, 2016

187 sayfa